Celem opracowania jest stworzenie nowej strefy aktywności publicznej i biznesowej w śródmieściu Gliwic z wykorzystaniem historycznej koncepcji zagospodarowania terenu z 1908 roku oraz osi urbanistycznej, stworzonej przez Karla Schabika z roku 1921. Nawiązanie do tej koncepcji jest zgodne z wcześniejszymi ideami stworzenia nowej osi reprezentacyjnej zakończonej ważnym i reprezentacyjnym założeniem poszukiwanym w latach trzydziestych.

Założeniem projektowym jest uzyskanie połączenia planowanej koncepcji z istniejącą już osią widokową  rozpoczynającą się od dzielnicy akademickiej kończącą się na wejściu do projektowanego budynku, wyposażonego w przedpole o charakterze miejskiego skweru, okolonego innymi budynkami wraz z podziemnym parkingiem dwu poziomowym.

W budynku planuje się zlokalizowanie jednostek samorządów studenckich nawiązując do dzielnicy akademickiej. Ten budynek zwieńczono wieżyczką widokową, stanowiącą zamkniecie osi widokowej z placu Piłsudskiego. Rozwiązanie urbanistyczne – w założeniu – ma zachęcać do kontynuowania spacerów i zaprasza pod zadaszony pasaż handlowy. W celu zrealizowania koncepcji planuje się zlikwidowanie istniejących ogródków działkowych i wprowadzenie zabudowy kwartałowej, przy założeniu podobieństwa charakteru elementów kompozycji historycznej (bryła zabudowy, skala, gzymsy, podziały), przetransponowanej na możliwości współczesnej technologii. Założeniem projektowym jest również uhonorowanie istniejących i dodanie nowych osi kompozycyjnych poprzez tworzenie nowych, znaczących dla miasta  przestrzeni publicznych, powiązanych funkcjonalno-przestrzennie z terenami sąsiadującymi.

  • POWIERZCHNIA 77,200 M2
  • INWESTOR PUBLICZNY
  • LOKALIZACJA PL. PIŁSUDSKIEGO, GLIWICE
  • KONCEPCJA 2011
  • AUTOR \\ INŻ. ARCH MAREK JOCHYMCZYK