Założeniem projektu było stworzenie małego i proekologicznego obiektu, który spełniałby funkcję toalety publicznej, w czasach kryzysu ekonomicznego, wykorzystując przy tym materiały ogólnodostępne i często pochodzące z recyklingu.

Zamysłem przy tworzeniu obiektu, prócz spełniania jego podstawowych funkcji,  jest zachęcanie  do ponownego odkrywania swojego otoczenia i próba wyrwania mieszkańców z codziennej rutyny. Takie obiekty zmuszają do zachowania czujności. Nawiązują jednocześnie do  sztuki ulicznej która emanuje naturalną energią i nadaje nowy charakter miastu.

W drodze poszukiwań autor uzyskał prosty układ oparty na architekturze modularnej zbudowanej z kontenerów morskich o wymiarach 600×250 cm, który doskonale nadaje się do przeprowadzenia procesu kombinacji przestrzennych poprzez zmianę jego pewnych parametrów dla uzyskania pożądanego efektu dopasowania do każdego miejsca. Niecodzienne wykorzystanie kontenerów morskich do stworzenia toalety miejskiej nie jest przypadkowe. Projekt nawiązuje tym samym do postindustrializmu Katowic. Miasta, którego głównym motorem napędowym była produkcja przemysłowa. Struktura na bazie kontenerów równocześnie pozwala na dopasowanie obiektu do każdego miejsca w Katowicach, ze względu na jej niepowtarzalny klimat i design.

Forma toalet i układ został zoptymalizowany do minimum. Tym samym zmniejszamy koszty utrzymania i ułatwiamy zarządzanie obiektem. Autor proponuje rozwiązanie samoobsługowe (opłaty, za pomocą urządzenia zamontowanego w drzwiach wejściowych do WC).

Dolny kontener przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i osoby z niemowlętami wymagającymi czynności pielęgnacyjnych. Przy głównym wejściu znajduje się “szafa” dla obsługi obiektu przeznaczona do przechowywania produktów i narzędzi potrzebnych do utrzymywania czystości w obiekcie.  Kontenery łączą się schodami poprowadzonymi na zewnątrz obiektu z możliwością zadaszenia tej części. Na drugiej kondygnacji znajdują się toalety dla Panów i Pań.

Na dachu możliwe jest zastosowanie paneli słonecznych w celu zmniejszenia kosztów użytkowania obiektu.

Budynek został odsunięty od murów oporowych, tym samym robiąc miejsce na komunikację pionową, która zostaje schowana z tyłu obiektu. Pozostawiona ściana może w pełni zostać wykorzystana do lokalizacji neonów (wirtualna ściana). Z drugiej strony, odsuwając obiekt od ściany tunelu uzyskano przestrzeń na parking rowerowy.

  • POWIERZCHNIA \\ 48 M2
  • INWESTOR \\ PUBLICZNY
  • LOKALIZACJA \\ UL. TYLNA MARIACKA, KATOWICE
  • KONCEPCJA \\ 2014
  • AUTOR \\ INŻ. ARCH MAREK JOCHYMCZYK