I NAGRODA – GRAND PRIX

Centrum Katowic od lat 70-tych powoli zatraca klarowny układ urbanistyczny nawiązujący do historycznej tkanki miasta. Klasyczna struktura uległa odmiennemu podejściu do budowania stolicy województwa. Północna część śródmieścia Katowic potrzebuje odrodzenia po okresie przemysłowym, zaprzestania stawiania swobodnych budynków i nie funkcjonalnych placów. Celem opracowania jest manifest wobec obecnej polityki krztałtowania szkieletu urbanistycznego centrum. Projekt konkursowy zakłada rozbudowę kwartału pomiędzy ulicami Sokolska, Chorzowska, Al. Korfantego i Mickiewicza o budynki biurowe oraz wyznaczeniu nowej strefy ekonomicznej w śródmieściu Katowic. Zagęszczenie zabudowy i wyznaczenie jasnych struktur urbanistycznych nawiązuje do południowej zabudowy kwartałowej oraz daje szansę miastu na rozwój nowego szkieletu urbanistycznego w części zachodniej od Al. Korfantego.

Na terenie opracowania uporządkowano obiekty i wydzielono jasne strefy funkcyjne. Na początek, wzdłóż ulicy Mickiewicza, zaproponowano zmianę funkcji obiektów zabytkowych. Obecny budynek ING Bank Śl. zaplanowano przekształcić na ośrodek Oświaty. Następnie, zaplanowano zabytkowej Łaźni Miejskiej nadać ponownie funkcję rekreacyjną (basen). W miejscu domu handlowego Ślązak i budynku przychodni lekarskiej zaprojektowano nowy budynek dla Gimnazjum nr 3, przeniesionego z terenu opracowania. Strefę edukacyjną zamyka istniejące III L.O im Adama Mickiewicza z placem miejskim i przystankiem rowerowym.
W projekcie zachowano również stary budynek Supersamu, zmieniając mu tylko funkcję z handlowej na rekreacyjną. Powstała tu hala sportowa dla okolicznych szkół oraz centrum fitness i rekreacji dla mieszkańców centrum. Od strony ulicy Sokolskiej projektanci zaproponowali obiekt podzielony na Dworzec Autobusowy i parking wielopoziomowy rozwiązując tym samym problem komunikacji w tym miejscu. Następną strefę (ekonomiczną) rozpoczyna budynek wzdłuż ulicy Sokolskiej z nadaną funkcją administracyjną. Po drugiej stronie terenu opracowania zaproponowano najwyższy wieżowiec w Katowicach, jako nowa dominanta w śródmieściu.

Plac miejski, powstały pomiędzy, pełni funkcję miejsca spotkań i wypoczynku, a w godzinach wieczornych – odcięty od zabudowy mieszkaniowej może być miejscem dla wielkich wydarzeń. Reszta uporządkowanej zabudowy przejęła funkcję biur, banków, administracji i sądów. Komunikacja kołowa obsługująca powyższe budynki wraz z parkingiem została zaprojektowana w podziemiach. Wjazd do tunelu znajduje się od strony Al.Korfantego, a wyjazd zaprojektowano przy ul. Sokolskiej. Największy i ogólnodostępny parking na 4 kondygnacji podziemnej został zaplanowany pod centralnym placem miejskim łączącym różne zaproponowane strefy funkcjonalne. Każdy nowo powstały budynek posiada zaprojektowany parking podziemny na 150% zapotrzebowania uwzględniając rozrost firm i zapotrzebowania na miejsca parkingowe w centrum miasta. Przeskalowaną Aleje Korfantego zmniejszono w szerokości, tym samym wzmacnając wielowątkową, atrakcyjną przestrzeń publiczną nienaruszając przy tym bardzo ważnej osi urbanistycznej Rynek – Spodek.

Głównym celem projektantów było przywrócenie terenu opracowania rangi centrum miasta i zwiększenie koncentracji zabudowy. Tym samym poprzez nadanie nowego charakteru tej części miasta i ułatwieniu zidentyfikowania zabudowy, autorzy wykreowali strefę ekonomiczną oraz stworzyli nową strefę edukacyjną wzdłóż ulicy Mickiewicza. Wzbogacono ofertę programową miasta o znaczeniu ponad regionalnym. Proponuje się, zaprojektowanie poszczególnych obiektów, powieżyć wybitnym architektom co będzie świadczyć o dynamicznym i nowoczesnym rozwoju miasta. Ukrztałtowano nowe ciągi piesze i kołowe, rozbudowano trasy rowerowe, które zgrabnie podłączono do miejskiej sieci ścieżek rowerowych. Praca konkursowa domyka centrum miasta od zachodniej strony i otwiera możliwość rozbudowy miasta po terenach kopalnianych i przemysłowych w stronę Chorzowa. Nowa wysoka zabudowa wraz z sąsiednim budynkiem Altus będzie tworzyła umowną bramę do nowego centrum Katowic.

  • POWIERZCHNIA \\ 25 000m2
  • ORGANIZATOR \\ UM KATOWICE, POL.ŚL
  • LOKALIZACJA \\ KATOWICE
  • REALIZACJA \\ 2013
  • AUTOR \\ MGR INŻ. ARCH MAREK JOCHYMCZYK, INŻ. ARCH ŁUKASZ CHMIEL