AUTOR \\ INŻ. MGR. ARCH MAREK JOCHYMCZYK &  INŻ. MGR. ARCH ŁUKASZ CHMIEL

  • POWIERZCHNIA \\ 194 M2
  • INWESTOR \\ PUBLICZNY
  • LOKALIZACJA \\ POZNAŃ
  • KONCEPCJA \\ 2013
  • AUTOR \\ INŻ. MGR. ARCH ŁUKASZ CHMIEL & INŻ. MGR. ARCH MAREK JOCHYMCZYK